Odluka o osnivanju

 

Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj dana 28.10.2006. godine u Mostaru, a u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine FBiH broj 45/02) donesena je

ODLUKA O OSNIVANJU UDRUŽENJA GRAĐANA “SINOVI MAHALE”

Član 1.

Ovom odlukom osniva se Udruženje koje će djelovati pod nazivom:
Udruženje građana “Sinovi mahale” Mostar.
Skraćeni naziv udruženja je: UG “Sinovi mahale”.

Član 2.


Osnivači Udruženja građana “Sinovi mahale” (u daljem tekstu: Udruženje) iz člana 1. ove odluke su:

 • Dževad Pašić,  Gojka Vukovića 73,  JMBG 1008970150034
 • Derviš Gosto,  Gojka Vukovića 65,  JMBG 1310958150043
 • Admir Brajević,  Gojka Vukovića 112A,  JMBG 0308967150007
 • Miro Salčin,  Gojka Vukovića 118B,  JMBG 0910950150021
 • Ramo Crnomerović,  Gojka Vukovića 63B,  JMBG 0308965150034
 • Dževad Bašić,  Gojka Vukovića 124,  JMBG 1902963150056
 • Alen Sabljić,  Mačkića 1,  JMBG 2408970150036
 • Nedžad Pašić,  Gojka Vukovića 73,  JMBG 3004969150022

Član 3.

Sjedište Udruženja je u Mostaru, Gojka Vukovića 65 D.

Član 4.

Osnovni ciljevi Udruženja:

 • provoditi program sportske rekreacije,
 • okupljati djecu, mlade i odrasle građane u cilju razvoja sporta i sportske kulture,
 • organizirati škole fudbala i košarke za djecu i omladinu,
 • organizirati sportska takmičenja i učestvovati u sportskim takmičenjima,
 • organizirati prigodne turnire, sportsko-rekreacijske i kulturno-zabavne priredbe,
 • izgrađivati i poticati na očuvanje životne sredine,
 • razvijati ekološku kulturu i ponašanje, kulturu življenja i stanovanja,
 • brinuti za izgled naselja, mjesta stanovanja, 
 • organizirati akcije čišćenja i uređivanja naselja, obala rijeke Neretve,
 • učestvovati na konkursima i takmičenjima za najljepše dvorište, najbolje održavanu zgradu i slično,
 • sarađivati s drugim istovrsnim udruženjima i organizacijama
 • obavljati i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom

Član 5.

Osoba ovlaštena da obavlja poslove upisa u Registar udruženja je Dževad Bašić.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Mostar, 28.10.2006. godine                            Predsjedavajući Osnivačke skupštine:

Broj: OS-2/06                                                 Miro Salčin