Odluka o zastupanju

 

Na sjednici Osnivačke skupštine održanoj dana 28.10.2006. godine u Mostaru, a u skladu sa članom 3. Statuta Udruženja građana “Sinovi mahale” donesena je

 

 

ODLUKA

O ZASTUPANJU UDRUŽENJA GRAĐANA “SINOVI MAHALE”

 

Član 1.

Ovlaštena osoba za predstavljanje i zastupanje je predsjednik Udruženja Dževad Pašić. 

 

Član 2.

U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje sekretar Udruženja sa ovlastima koje mu daje predsjednik Udruženja.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

 

 

Mostar, 28.10.2006. godine                            Predsjedavajući Osnivačke skupštine:

Broj: OS-3/06                                                 Miro Salčin