Darivanje krvi

23 Aug 2016 0 comment

Želja članova Udruženja je da se građani upute da akcijama darivanja krvi trebaju odazivati redovno, a ne isključivo kada se dogodi hitan slučaj, a zalihe krvi nema dovoljno.

Kampanja se radi u saradnji s transfuzijskim odjelima SKB Mostar (Bijeli Brijeg) i KB Dr. Safet Mujić, a ima za cilj popularizirati dobrovoljno darivanje krvi i povećati zalihe krvi u mostarskim bolnicama.

Cilj projekta je ukazati na potrebu i dobre strane darivanja krvi, a period u kojem će kampanja biti realizovana je 24.08.- 05.09.2016. godine. U sklopu medijske kampanje, svi zdravi sugrađani u dobi 18-60 godina će biti pozvani da 05.09. u terminu 07:30-15.00 sati doniraju krv u njima najbližem transfuzijskom odjelu – SKB Mostar (Bijeli Brijeg) ili KB Dr. Safet Mujić (Južni logor).

Dobrovoljni donori, ukoliko žele, mogu zatražiti i člansku iskaznicu čime bi postali redovni darivaoci krvi i stekli dodatne beneficije za sebe i članove uže porodice.

Nadamo se da će ova akcija imati pozitivan odjek među našim sugrađanima i rezultirati očekivanim povećanjem zaliha krvi u našim bolnicama. Odazovite se ovoj humanoj akciji na vrijeme, ne dopustite da hitan slučaj mora čekati našu reakciju!